مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 892744 کد آگهی 140230460000042196
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مرند
عنوان آگهی مزایده ششدانگ خانه
شرح آگهی مزایده ششدانگ خانه قطعه اول تفکیکی به شماره 2404 فرعی 2 مفروزه و مجزی شده از اصلی مرقومه واقع در مرند بخش 15 تبریز به مساحت 171.60 متر مربع با حق مجری آب از خانه 2403 اختصاصی برابر تقسیم نامه شماره 61020 مورخه 64.5.13 دفتر 68 بنام علی پرنیان انتقال یافته است. مستحدثات موجود در ای
تاریخ انتشار 1402-03-08 دریافت اسناد 1402-03-30
استان آذربایجان شرقی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است