مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 892741 کد آگهی 140211460000012800
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار اجرای احکام شعبه 2 دادگـاه خانواده زنجان
عنوان آگهی مزایده 96شعیراز(6دانگ)یک باب اپارتمان
شرح آگهی مزایده 96شعیراز(6دانگ)یک باب اپارتمان به شماره ثبتی1113فرعی از5358اصلی واقع دربخش1زنجان درادرس:زنجان کوی ثمین-خ.24متری-ق345طبقه اول-واحد2به مساحت داخلی75/11مترمربع به انضمام انباری قطعه2تفکیکی بامساحت3/06 توضیح اینکه اپارتمان جزواپارتمان های مسکن مهربوده وعرصه ان متعلق به دولت وبرابراجاره نامه11525مورخ 1393/11/01دفترخانه48 زنجان دراجاره مالک است این واحداپارتمانی فاقدپارکینگ اختصاصی مسقف می باشد که6 دانگ اپارتمان فوق جهت فروش توسط کارشناس رسمی به مبلغ 18/750/000/000ریال ارزیابی گردیده است.(اپارتمان وفق نظریه کارشناسی فروخته خواهدشد)
تاریخ انتشار 1402-03-08 دریافت اسناد 1402-03-29
استان زنجان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است