مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 862986 کد آگهی ۵۳,۱۴۱,۷۰۶
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
عنوان آگهی مزایده املاک
شرح آگهی مزایده املاک / فروش ۸ قطعه از املاک
تاریخ انتشار 1402-01-14 دریافت اسناد 1402-01-24
استان آذربایجان غربی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات https://iets.mporg.ir ---- (( آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم )) فراخوان برگزاری مزایده عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به فروش ۸ قطعه از املاک خود به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا کلیه مزایده گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه به شرح بندهای ۱ و ۲ زیر ، اسناد مزایده را دریافت نمایند. ۱- از تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۲۴/۰۱/۱۴۰۲ با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب جاری سیبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی ، اسناد مزایده را از نشانی : ارومیه چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی «دفتر حقوقی و قراردادها » در ساعات اداری اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطلاعات بیشتر در ارومیه با شماره ۰۴۴۳۱۹۴۵۲۳۲ (رئیس گروه تحصیل و تملک اراضی ) تماس حاصل فرمایند. ردیف مورد مزایده نشانی محل وقوع ملک مشخصات ثبتی ملک مساحت (مترمربع) نوع سند مالکیت کاربری ملک قیمت پایه کارشناسی (ریال) تضمین شرکت در مزایده (ریال) عرصه اعیان ۱ یک باب ساختمان ارومیه – خیابان دانشکده- کوچه ۲۸ پلاک ۸ ۱۹۱ فرعی از۱۷۲ فرعی از ۱۰۵ اصلی مفروز و مجزی از ۱۷۲/۴۶ ۲۵/۷۶۱ ۵۶۵ رسمی مسکونی ۴۸۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ یک قطعه زمین ارومیه- شهرک ولیعصر- روبرروی مجتمع مسکونی شفق ۱۱۴۸۶فرعی از ۱۰۱ اصلی مفروز از ۲۱۳۸ فرعی از اصلی مذکور- قطعه ۱۱۰ ۲۳۰ --- رسمی مسکونی ۴۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳ یک باب ساختمان سلماس-خیابان شهید بهشتی شمالی –تقاطع صدر ۱۱ فرعی از ۷۹۳ و ۳۹۰۱ اصلی بخش ۱۲ ۹۷/۶۳۳ ۹۵+۲۳۶ رسمی مسکونی ۷۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴ یک قطعه زمین سلماس- بخش تازه شهر-خیابان پاسداران تقاطع خیابان آقابیگی ۲۰۴۳فرعی از ۲۲ اصلی مفروز از ۱۵۲۵فرعی از اصلی مذکور ۳۰/۵۶۷ --- رسمی مسکونی ۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵ یک باب ساختمان اشنویه خیابان ساحلی ۱۶۲۰فرعی از ۱ اصلی مفروز از۶۳۶ فرعی از اصلی مذکور ۳۵۴ * ۲۰۰ رسمی مسکونی ۴۶،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶ یک قطعه زمین شاهین دژ- شهرک شهید رجایی ۱۰۹۰فرعی از۴ اصلی-مفروز از۱۱۳ فرعی از اصلی مذکور-قطعه ۵۸۷ تفکیکی ۸۷/۶۸ --- رسمی تجاری ۳،۹۹۴،۴۶۰،۰۰۰ ۳۹۹,۴۴۶,۰۰۰ ۷ یک قطعه زمین شاهین دژ- شهرک شهید رجایی ۱۰۹۶فرعی از۴ اصلی-مفروز از۱۱۳ فرعی از اصلی مذکور-قطعه ۶۴۲ تفکیکی ۸۷/۶۸ --- رسمی تجاری ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸ یک قطعه زمین شاهین دژ- شهرک شهید رجایی ۲۶۲فرعی از۴ اصلی-مفروز از۱۱۳ فرعی از اصلی مذکور-قطعه ۳/۱۸۶ تفکیکی ۸۳/۳۴۰ --- رسمی مسکونی ۳،۴۰۸،۳۰۰،۰۰۰ ۳۴۰,۸۳۰,۰۰۰ جدول مشخصات املاک مورد مزایده * توضیح ردیف ۵ : (در اضلاع شمالی و غربی جمعا۱۶/۴۳ متر مربع عقب نشینی دارد) ۲- واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ۰۱۰۵۷۱۹۷۷۴۰۰۵ نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند (۱) از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات به آدرس http://iets.mporg.ir با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مزایده و غیره ، الزامی است مزایده گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : ۱-عنوان مزایده ۲- نام شرکت/ شخص ۳-مدیر عامل ۴-پست الکترونیکی ۵- شماره تلفن ، فکس ، شماره تلفن همراه ۶- آدرس ، در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مزایده تحویل و یا به شماره ۰۴۴۳۳۴۶۱۰۷۰ فاکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به مزایده گزار و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مزایده گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مزایده گر خواهد بود همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده قابل قبول نبوده و در لیست مزایده گران قرار نخواهد گرفت. ضمنا مزایده گران باید فیش واریزی را به همراه اسناد مزایده تحویل دهند. شرایط پرداخت بهای ملک : برنده مزایده موظف است ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به پرداخت کل بهای پیشنهادی ملک و هزینه های قانونی مترتبه به صورت نقدی اقدام و فیش های واریز را تحویل دفتر حقوقی و قراردادها نماید درغیر اینصورت تضمین شرکت در مزایده ضبط و درصورت وجود برنده دوم ملک مورد نظر به وی واگذار خواهد شد و برنده مزایده حق هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید. آخرین مهلت تسلیم اسناد و پاکات مزایده ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه تاریخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۲ محل ارومیه ، چهار راه مخابرات ، دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی (پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها ) می باشد. جلسه گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مزایده گران در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ در محل دفتر مدیر عامل مزایده گر خواهد بود. توجه: لازم به ذکر است اسناد مزایده در پاکت لاک و مهر شده حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی گردد. تاریخ نشر آگهی نوبت اول : ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : ۱۶/۰۱/۱۴۰۲ (هزینه چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناسان ارزیاب به عهده برنده مزایده می باشد) شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی ( سهامی خاص)
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است