مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 861422 کد آگهی 140109460000337176
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان (مجتمع قضائی شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی)
عنوان آگهی مزایده منزل قدیمی
شرح آگهی مزایده منزل قدیمی با عرصه 366 متر مربع مطابق سند مربوطه و اعیانی شامل یک طبقه در همکف به مساحت 200 متر مربع شامل هال و اتاق و آشپزخانه و ایوان و یک زیر زمین با کاربری انباری به مقدار 40 متر مربع با قدمت حدود 60 سال و شش دانگ دارای شماره فرعی 3625 از 5000 اصلی واقع در بخش 5 ثبتی که بین خواهانها و خواندگان سهم بندی شده و مطابق بر تمام شدهُ ملکِ مجاورِ نوساز ، در طرح تعریض گذر نیست با قدمت حدود شصت سال -با عنایت به موقعیت محلی ، مشخصات یاد شده ، ساز و کار حاکم بر بازار ملک و مسکن و عوامل مؤثر در امر کارشناسی ، شش دانگ عرصه و اعیان ملک مورد نظر بهمراه انشعابات به مبلغ 219.600.000.000 ریال معادل بیست و یک میلیارد و نهصد و شصت میلیون تومان ارزیابی می گردد .
تاریخ انتشار 1401-12-28 دریافت اسناد 1402-01-26
استان اصفهان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است