مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 807687 کد آگهی 140168460000505235
مجموعه آگهی غرفه ، بوفه ، مغازه و کارگاه
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
عنوان آگهی مزایده یک باب مغازه
شرح آگهی مزایده یک باب مغازه به مساحت 121.54 متر مربع به شماره 8244 فرعی از 6713اصلی مذکوربخش 2حوزه ثبت نارمک تهران به نشانی تهران ، خیابان شهید مدنی روبروی مترو و مرکز خرید تیراژه پلاک 359 و 361بنام اقای فرشاد خادمی فرزند حسین شماره ملی 0069111286 در صفحه 58 دفتر 282 دفتر اسناد رسمی 313 تهران انتقال قطعی 103552 تاریخ 1394/8/24ثبت شده است. گزارش معاینه محل: ملک جنوبی با صد در صد سطح اشغال با حدود اربعه شمالا بطول 5 متر دیوار یه پلاک هفت فرعی از 6713 اصلی ،شرقا خط فرضی بطول 20.20به قطعه 7 تفکیکی شماره440 فرعی از 6713 اصلی،جنوبا بطول 7.20 به قطعه ده و نه تفکیکی از پنجاه و دو فرعی از 6713 اصلی ،غربا خط فرضی است بطول 20.50 به خیابان نظام آباد طبق گواهی ساختمان 72124534مورخ 1393/11/26 دارای بنای
تاریخ انتشار 1401-09-17 دریافت اسناد 1401-10-14
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است