مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 806176 کد آگهی 140112460000244469
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار اجرای احکام شعبه اول دادگـاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان مرودشت
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده پلاک ثبتی به شماره 5815 فرعی از 101 اصلی در مالکیت کاکاجان داورپناه به عنوان وثیقه به میزان 180 میلیون تومان ملک مورد تحت پلاک ثبتی 5815 فرعی از 101 اصلی به شماره سریال 327253 ب 97 واقع در قطعه 2 بخش 5 ثبتی فارس بصورت ششدانگ عرصه اعیان مسکونی به مالکیت آقای کاکاجان داورپناه فرزند صمد به نشانی شهر مرودشت – خیابان 22بهمن-چهار راه سوم شمالی – کوی 7 کد پستی 7387154479 که طبق نظریه سه نفره کارشناسی به شماره 1401220857196167 مورخ 1401/05/26 ملک مورد نظر دارای عرصه ای به مساحت 247/89 متر مربع میباشد که در آن یک ساختمان دو طبقه مسکونی با اسکلت بنایی دارای کلاف قائم و افقی فاقد نما با سقف تیرچه بلوک داخل تمام کار دارای انشعابات آب و برق و گاز دو طبقه جمعا به مساحت 276 متر مربع احداث شده است.، ارزش ششدانگ ملک مذکور شامل عرصه، اعیان، انشعابات، موجود با توجه به موقعیت مکانی و نوع ساخت در
تاریخ انتشار 1401-09-15 دریافت اسناد 1401-10-04
استان فارس رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است