مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 806146 کد آگهی 140107460000178740
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل
عنوان آگهی مزایده یک قطعه زمین
شرح آگهی مزایده قطعه زمین طویله معروف به کاراژ بنشانی ، روستای رضی آباد کوچه مولوی :عرصه این قطعه حدودا" به مساحت 270 مترمربع ، فاقد سند مالکیت و جزء ماترک مورث بوده و مستحدثات آن بصورت قدیمی و شامل کاراژ به مساحت 65 مترمربع و انباری به مساحت 17 مترمربع و مرغداری به مساحت 5 مترمربع می باشد شخصی بنام فرید آقائی رضی آباد فرزند یکی از وراث (فرزند علی آقائی ) در تاریخ 1400.11.27 برای محدوده فوق سند ششدانگ عرصه و اعیان بشماره پلاک ثبتی 230 فرعی از 7 اصلی با عرصه به مساحت 269.25 مترمربع بنام خود اخذ نموده است و در قسمت دیگری از ملک ساختمان جدید مشتمل بر همکف بمساحت 96 مترمربع و طبقه اول با یکمتر کنسول به سمت حیاط شرقی به مساحت 108 مترمربع توسط وی احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد. باتوجه ب
تاریخ انتشار 1401-09-15 دریافت اسناد 1401-10-07
استان اردبیل رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است