مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 806128 کد آگهی 140191460000480086
مجموعه آگهی خودروهاي سبک
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره سی و سه شورای حل اختلاف شهر تهران
عنوان آگهی مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان
شرح آگهی مزایده یک دستگاه خودرو وانت نیسان تیپ 2400 به رنگ آبی مدل 1389 به شماره پلاک 558 ص 61 ایران 55 شماره شاسی 252147 و شماره موتور 545240 توقیف و توسط کارشناس منتخب اجرا به مبلغ 1.020.000.000 ریال معادل یکصد و دو میلیون تومان ارزیابی گردیده لذا به جواز حاصل از مواد 113 و114 و 115 و117 و 118 و119 و122 و 123 و 125 و 126 و 127 و 128 و 136 قانون اجرای احکام مدنی ماشین مذکور از طریق مزایده در روز یکشنبه مورخ
تاریخ انتشار 1401-09-15 دریافت اسناد 1401-09-27
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است