مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 806127 کد آگهی 140148460000089443
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی خمزایده 1/2698 شعیرازششدانگ ملک مشاعی بمساحت 23167.68مترمربع که سهم مالک (معادل مقدار306.441 مترمربع ازششدانگ مشاعی )پلاک ثبتی 2032/فرعی از پلاک 2499/اصلی بخش 2سنندج شماره ثبت15080 صفحه 379 دفتر118 بنام هرمزمسعودی فرزند محمدعلی باکدملی 3731897962 آدرس سنندج انتهای خیابان شهدا بالاتراز اسلام آباد وپایین تر ازدانشگاه آزاد اسلامی روبروی شهرک بعثت بمختصات مکانی X=681531m.Y=3913029m)) آدرس ملک: سنندج انتهای خیابان شهدا بالاتر از اسلام آباد و پایین تر از دانشگاه آزاد اسلامی روبروی شهرک بعثت بمختصات مکانی( X=681531m.Y=3913029m) بنا به دلایلی از قبیل :مشاع بودن ملک و مشکلات تفکیک سند –فاقد سند تفکیکی و رکود حاکم بر بازار زمین و مسکن بنابراین ارزش مقدار 1.2698شعیرازششدانگ ملک مشاعی بمساحت23167.68مترمربع(معادل مقدار306.441 مترمربع از ششدانگ مشاعی)
تاریخ انتشار 1401-09-15 دریافت اسناد 1401-10-08
استان کردستان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است