مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 805108 کد آگهی 2001095189000101
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شهرداری قرچک
عنوان آگهی مزایده : 1.فروش شش دانگ یه قطعه زمین
شرح آگهی مزایده : 1.فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی 25/957 قطعه 134 به مساحت 200/20 مترمربع واقع در صالح آباد 2.فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی 25/957 قطعه 134 به مساحت 200/20 مترمربع واقع در صالح آباد 3.فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی 25/957 قطعه 134 به مساحت 200/20 مترمربع واقع در صالح آباد 4.فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی 25/957 قطعه 134 به مساحت 200/20 مترمربع واقع در صالح آباد 5.فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی 25/957 قطعه 134 به مساحت 200/20 مترمربع واقع در صالح آباد 6.فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی 25/957 قطعه 134 به مساحت 200/20 مترمربع واقع در صالح آباد 7.فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی 25/957 قطعه 134 به مساحت 200/20 مترمربع واقع در صالح آباد 8.فروش شش دانگ یه قطعه زمین به پلاک ثبتی 25/957 قطعه 134 به مساحت 200/20 مترمربع واقع در صالح آباد
تاریخ انتشار 1401-09-14 دریافت اسناد 1401-09-22
استان تهران رسانه منتشرکننده ستاد ایران
شماره تماس
آدرس
توضیحات www.setadiran.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است