مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803480 کد آگهی 140130460000171288
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز
عنوان آگهی مزایده یک قطعه زمین
شرح آگهی مزایده یک قطعه زمین خالی مطابق سند مالکیت با کاربری تجاری به مساحت عرصه 326.68مترمربع و بدون اعیانی و بصورت زمین خالی با کف آسفالت بوده و بعنوان محل پارک خودروی همسایگان مورد استفاده واقع می شود، لهذا با در نظرگرفتن موقعیت قرارگیری ملک، نوع کاربری و مساحت عرصه و شکل هندسی آن و با لحاظ ارزش معاملاتی املاک و اراضی مجاور و مشابه در بازار آزاد و با لحاظ جمیع جهات مؤثر در ارزیابی املاک و ساختمانها؛ صرفنظر از بدهی های احتمالی پلاک مزبور به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ ششدانگ پلاک مزبور بمبلغ 114.338.000.000 ریال، معادل یازده میلیارد و چهار صد و سی و سه میلیون و هشتصد هزار تومان ارزیابی می شود. ملک در اختیار آقای قادر باقری می باشد.
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-07
استان آذربایجان شرقی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است