مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803475 کد آگهی 140134460000152056
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
مزایده گذار شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار
عنوان آگهی مزایده یکقطعه زیتونستان
شرح آگهی مزایده یکقطعه زیتونستان بمساحت 1811 مترمربع فاقد حقوق ارتفاقی بشماره 536 فرعی مفروز و مجزی از 3 باقیمانده واقع در جمال آباد سنگ 3 بخش 19 گیلان ذیل شماره 7270 صفحه 86 دفتر 19.68که سند مالکیت دفترچه ای آن بشماره سریال 0519325 سری الف.87 در مورخ 1388.08.21 از سوی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رودبار بنام آقای اصغر نظامیوند چگینی فرزند محمد با کد ملی 4320910532 صادر شده است. 2)- پس از کنترل جهات و طول اضلاع عرصه اربعه مندرج در سند با وضع موجود در عالم طبیعت مطابقت دارد: حدود اربعه زیر بشرح شمالاً: سیم خاردار و مرزیست در 3 قسمت که قسمت دوم آن غربی است بطولهای 25.80 متر و 20 سانتیمتر و 11.50 متر به پلاک3 باقیمانده بجاده محلی واقع در نهر عمومی، شرقاً: سیم خارداریست بطول 42.26 متر به پلاک 316 مجزی شده، جنوباً: بوضعیت جنوب شرقی سیم خاردار و چپریست بطولهای 12.40 متر و 13.50 بمجاور مرقوم ملکی رجبعلی نظامیوند، غرباً: اول چپری است بوضعیت جنوب غربی بطول 17.50 متر
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-05
استان گیلان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است