مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803472 کد آگهی 140148460000088004
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری سنندج
عنوان آگهی مزایده یک قطعه زمین
شرح آگهی مزایده یک قطعه زمین قولنامه ای فاقد سندمالکیت واقع در ناحیه منفصل شهری ننله بالاتر از مدرسه گوران نبش کوچه سوسن 4 در محدوده مختصات utm6836973915195 به مساحت تقریبی 105 مترمربع به استناد بیعنامه بنگاهی شماره 333395 مورخ 1387/5/5 که بصورت دونبش حدین جنوب و غرب آن محدود به کوچه 6 متری موجود است حدود اربعه و مختصات utm محل در بیعنامه ارایه شده درج نگردیده است با دقت نظر در مراتب فوق و با توجه به مستندات تحت اختیار و ابرازی تحقیقات محلی و میدانی موقعیت مساحت زمین نوع کاربری و جمیع جهات مؤثر فارغ از هرگونه بدهی و موانع قانونی و احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و مغایرتهای ثبتی ارزش کارشناسی روز ششدانگ ملک موصوف به مساحت 105 مترمربع به ازاء هر مترمربع 37/500/000 ریال جمعاً مبلغ 3/937/500/000 ریال( سه میلیارد و نهصدو سی و هفت میلیون و پانصد هزار ) ارزیابی و تقویم می گردد دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سنندج
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-21
استان کردستان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است