مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803459 کد آگهی 140147460000214419
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام مدنی بخش کجور
عنوان آگهی مزایده یک قطعه زمین
شرح آگهی مزایده ملک مورد نظر قطعه زمینی است به مساحت 1000 متر مربع مشاع از 6000 متر خارج از بافت و طرح هادی روستای دلسم و منطقه ای موسوم به اسپید با مختصات جغرایایی یک نقطه از ملک 4033050 و549043 که پیرامون ان با مرز درختان و درختچه های طبیعی مشخص و حدود اربعه ان از شمالابه دره و اراضی ملی و منابع طبیعی و شرقا به اراضی ملی و منابع طبیعی وجنوبا به اراضی اشخاص و غربا به اراضی اشخاص متصل و محدود می گردد. سطح عرصه شییبدارکه جهت عمومی ان غربی و شمالی است و فاقد مستحدثات و اعیانی بنا بوده و فقط چند اصله درختان طبیعی جنگلی در داخل ان بصورت پراکنده موجود است . ملک مورد نظر فاقد سند مالکیت رسمی است .کاربری ملک کشاورزی است و خارج از راضی ملی و مستثنی می باشد .
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-21
استان مازندران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است