مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803453 کد آگهی 140132460000175936
مجموعه آگهی خودروهاي نيمه سنگين و سنگين (تريلي ،کمرشکن ، اتوبوس و ...)
مزایده گذار شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهرکرد
عنوان آگهی مزایده یک دستگاه وانت مزدا
شرح آگهی مزایده یک دستگاه وانت مزدا به شماره انتظامی 417 ج 37 ایران 71 )که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده روز سه شنبه 1401/09/29راس ساعت 10صبح درمحل شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرکرد(اتاق مزایده طبق دوم)باحضورنماینده دادستان بفروش میرسدو هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بـرنـده مزایده خواهد بودومیبایست شرکت کننده قبل از جلسه ده درصد موارد مزایده را طی چک بانکی تضمین شده در وجه سپرده دادگستری قبل از شروع مزایده(فی المجلس)به دفتر اجرا تسلیم نمایدومابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده بحساب سپرده واریز نمایددر غیراینصورت وجوه واریزی پس ازکسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید میگردداین اگهی برای یکبار درآگهی الکترونیک قوه ق
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-29
استان چهار محال و بختیاری رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است