مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803452 کد آگهی 140127460000239694
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مانه و سملقان
عنوان آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی
شرح آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 795متر مربع ، دارای سند شش دانگ به نام خانم صدیقه کنج کاوفرزند شیرعلی واقع در روستای خان پلاک 302فرعی از 19 اصلی بخش 3 بجنورد موسوم به روستای خان توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ جمعا 1/320/000/000 ریال معادل یکصدو سی و دو میلیون تومان ارزیابی که در مهلت قانونی از ناحیه طرفین اعتراضی واصل نشده است لذا ‏ملک مذکور در مورخه1401/10/05 از ساعت9 الی ساعت 10صبح از طریق مزایده به فروش می رسد ‏مزایده از
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-05
استان خراسان شمالی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است