مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803438 کد آگهی 140137460000198543
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شادگان
عنوان آگهی مزایده یک باب ساختمان مسکونی
شرح آگهی مزایده یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 946/2 متر مربع می باشد همچنین ملک محدود به حدود اربعه شمالاً : درب و دیوار بطول (27/89) بیست و هفت متر و هشتاد و نه سانتی متر به خیابان، شرقاً : دیواریست بطول (33/43) سی و سه متر و چهل و سه سانتی متر به کوچه جنوباً : در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی قسمت اول دیواریست بطول (18/18) هجده متر و هجده سانتی متر به باقیمانده نهصد و پنجاه و نه اصلی دوم دیواریست بطول (0/43) چهل و سه سانتی متر به باقیمانده نهصد و پنجاه و نه اصلی سوم دیواریست بطول (6/36) شش متر و سی و شش سانتی متر به باقیمانده نهصد و پنجاه و نه اصلی، غرباً : در دو قسمت دیوار به دیوار (38/37) سی و هشت متر و سی و هفت سانتی متر به شماره سیصد و دوازده فرعی از نهصد و پنجاه و نه اصلی، محدود می گردد پلاک
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-05
استان خوزستان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است