مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803434 کد آگهی 140107460000173598
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
مزایده گذار شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل
عنوان آگهی مزایده : ملک زراعی
شرح آگهی مزایده : ملک زراعی موصوف در محدوده حوزه عمل روستای کلخوران تحت پلاک 7538فرعی از 119 اصلی بخش 3 اردبیل با استناد به محتویات پرونده درطبیعت اقدام شد که عبارت بود از یک قطعه زمین زراعی آبی که در زمان بازدید محصول سیب زمینی کشت شده بود و سپس با استفاده از دستگاه جی پی اس مورد مساحی قرار گرفت . بنابراین مساحت ملک موصوف با عنایت به محتویات پرونده به مساحت 83789مترمربع تحت پلاک ثبتی شماره 7538فرعی از 119 اصلی بخش 3 اردبیل با مختصات جغرافیایی39s 0263442 4244577 می باشد که در طبیعت مورد ارزیابی فنی قرار گرفت . علی ایحال با عنایت به موارد بالا و مد نظر قرار دادن عوامل و فاکتورهای موثر درارزیابی ارزش ملک موصوف ازقرار هرمترمربع به مبلغ800هزارریال و جمعاً به مبلغ 67/031/200/000 ریال برابر با
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-24
استان اردبیل رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است