مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803427 کد آگهی 140147460000213856
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آمل
عنوان آگهی مزایده یک قطعه زمین کشاورزی
شرح آگهی مزایده یک قطعه زمین کشاورزی بمساحت حدوداً m2 1965 فاقد پلاک ثبتی مفروزی متعلق به شادروان خانم باجی محمدی فرزند عباس میباشد، قطعه زمین مذکور فاقد انشعابات و امتیازات منصوبه بوده و زمین فوق تحت موقعیت مختصات و مشخصات جغرافیایی سیتم میانی (U.T.M ) جهانی Y=4034594.83 و X=621676.16 (منطقه 390) واقع گردید با حدود اربعه شمالا به زمین کشاورزی خانم خورشید محمدی مقدم و شرقا به نهر کشاورزی و راه عبور و جنوبا به زمین کشاورزی آقای شالیکار و غربا به زهکش کشاورزی و راه عبور محدود می شود کارشناس رسمی دادگستری ارزش پایه ششدانگ زمین فوق را بمیزان 49/125/000/000 ریال تعیین نموده است
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-27
استان مازندران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است