مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803424 کد آگهی 140126460000099147
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساوه
عنوان آگهی مزایده یک باب واحد تجاری
شرح آگهی مزایده یک باب واحد تجاری( وضعیت خاص طلق) به شماره 6479 فرعی از یک اصلی قطعه چهار تفکیکی مفروز و مجزی شده از 6415 فرعی از اصلی مذکور بخش دو حوزه ثبت ملک ساوه به مساحت 43.93 مترمربع واقع در طبقه همکف با قدرالسهم از عرصه، سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن می باشد. لازم به ذکر است مطابق مندرجات سند مالکیت، عرصه ملک زمین طلق و دولتی پلاک 6415 فرعی از یک اصلی بخش دو حوزه ثبت به مساحت 1127.75 مترمربع می باشد که مطابق صورت مجلس تفکیکی با شماره رایانه 139920405007000091 مورخ 1399.08.11 اجرای مقررات شده است. همچنین ملک مورد تثبیت محاط در محدوده املاک دولتی بوده و اطلاعات این لایه به مرور به یکی از لایه های دستگاه های دولتی متصل می شود و بر اساس نامه شماره 33721398 مورخ 1398.08.20 تثبیت این ملک انجام شده است. این واحد تجاری از حد جنوب به طول 3.50 متر به بلوار 35 متری بردارد.وضعیت موجود ملک:بر اساس تحقیق به عمل آمده و مستندات ارائه شده ملاحظه گردیده محکو
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-23
استان مرکزی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است