مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803415 کد آگهی 140168460000490261
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدمحلاتی تهران
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده 1- سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان (وضعیت خاص طلق) شماره 21019 فرعی از 4678 اصلی قطعه 1735 تفکیکی بلوک 77 مفروز و مجزی شده از 39725 فرعی از اصلی مذکور بخش ثبتی 7 تهران به مساحت (57.03) پنجاه و هفت متر و سه دسیمترمربع واقع در سمت میانی طبقه یک که مقدار 4.02 مترمربع آن بالکن جلوی آن است که سند آن به شماره 389385ب/1400 در تاریخ 1401/01/24 به نام آقای ابوالفضل سیفی با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات صادر گشته.2- سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان (وضعیت خاص طلق) شماره 21019 فرعی از 4678 اصلی قطعه 1735 تفکیکی بلوک 77 مفروز و مجزی شده از 39725 فرعی از اصلی مذکور بخش ثبتی 7 تهران به مساحت (57.03) پنجاه و هفت متر و سه دسیمترمربع واقع در سمت میانی طبقه یک که مقدار 4.02 مترمربع آن بالکن جلوی آن است که سند آن به شماره 062439ب/1400 در تاریخ 1400/12/08 به نام آقای قدرت آزاد با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات صادر گشته. که عبارت است از یک دستگاه ساختمان چهار طبقه شامل طبقه همکف تا سوم که هر طبقه دارای دو واحد و جمعاً دارای 8 واحد مسکونی می باشد. واحد فوق دارای دو اتاق خواب ( یک خواب با اضافه شدن مساحت بالکن به واحد می باشد) ، سرویسهای بهداشتی ، آشپزخانه با کابینت MDF ، کف واحد سرامیک ، دیوارها
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-03
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است