مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803406 کد آگهی 140132460000176263
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
مزایده گذار شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردل
عنوان آگهی مزایده املاک کشاورزی
شرح آگهی مزایده املاک کشاورزی در پلاک 245 اصلی موسوم به کریم آباد واقع شده اند شامل 10 قطعه به شرح ذیل ،املاک مرحوم میرزا حاتمی . 1-قطعه جنب جاده خاکی شرکت گاز،مزروعی دیمکار،به مساحت 12228 متر مربع قیمت هر متر 100/000ریال و قیمت کل عرصه 1/222/800/000 ریال ارزیابی گردیده است. 2.قطعه جنب زمین رحم خدا عجمی ،مزروعی دیمکار،به مساحت 2668 متر مربع ،قیمت هر متر 100/000 ریال و قیمت کل عرصه 266/800/000 ریال ارزیابی گردیده است. 3.زمین جنب زمین خداقلی احمدی ،مزروعی آبیکار،به مساحت 3836 متر مربع ،قیمت هر متر 400/000 ریال و قیمت کل عرصه 1/534/400/000 ریال ارزیابی گردیده است. 4.قطعه جنب زمین رحم خدا عجمی ،مزروعی آبیکار ،به مساحت 2667 متر مربع ،قیمت هر متر 400/000 ریال و قیمت کل عرصه 1/066/800/000 ریال ارزیابی گردیده است. 5.باغ مثمر ،آبی ،به مساحت 832 متر مربع ،قیمت هر متر مربع 300/000 ریال و قیمت عرصه بدون اشجار آن 249/600/000 ریال ارزیابی گردیده است. 6.باغ قدیمی ،آبی ،به مساحت 625 متر مربع ،قیمت هر متر 1/200/000 ریال و قیمت کل عرصه و اعیان آن 750/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 7.باغ مجاور قطعه 6 (باغ مو) ،آبی،به مساحت 762 متر مربع ،قیمت هر متر 300/000 ریال و قیمت عرصه آن بدون اشجار 228/600/000 ریال ارزیابی گردیده است. 8.قطعه مجاور قطعه 7، آبی،به مساحت 2676 متر مربع ،قیمت هر متر 300/000 ریال و قیمت عرصه آن بدون اشجار 802/800/000 ریال ارزیابی گردیده است. 9.زمین جنب زمین خدایار باقری ،مزروعی آبیکار،به مساحت 4085 متر مربع ،قیمت هر متر 250/000 ریال و قیمت کل آن 1/021/250/000 ریال ارزیابی گردیده است. 10.زمین جنب زمین حیدر صادقی ،مزروعی دیمکار،به مساحت 3666 متر مربع،قیمت هر متر 100/000 ریال و قیمت کل آن 366/600/000 ریال ارزیابی گردیده است .
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-27
استان چهار محال و بختیاری رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است