مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803402 کد آگهی 140147460000214701
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام کیفری بخش دابودشت
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده ملک به شماره 433 فرعی از 38 اصلی بخش 2 آمل به شماره سزیال 97/ب 547199 به مساحت 1233.55 مترمربع به نام وثیقه گذارمذکور را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. ملک در قریه مریج محله واقع بوده و دارای سند رسمی می باشد. سهم وثیقه گذار سی و پنج سهم مشاع از یکصدو سه هزار و سیصد و پنجاه و پنج سهم عرصه واعیان می باشد. زمین تعرفه شده بخشی از پلاک ثبتی به مساحت حدود هفتصد متر مربع محصور شده با دیوار بلوکی و در تصرف وثیقه گذار می باشد در داخل ملک مورد نظر یک
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-22
استان مازندران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است