مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803398 کد آگهی 140137460000200019
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شادگان
عنوان آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی
شرح آگهی مزایده یک باب منزل مسکونی پلاک شماره 84فرعی از 923اصلی بخش 5 شهرستان شادگان، واقع در روستای نهر مسلم ب دارای دو اتاق وپذیرایی واشپزخانه می باشد وسقف ملک قسمتی از چوب طاق ضربی ودیوارهای بلوکی وکف حیاط بتونی و که، به ارزش 1/000/000/000 ریال درشعبه اجرای احکام کیفری شهرستان شادگان ازطریق مزایده ی حضوری به فروش می رسد، مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذارخواهد شد، طالبین به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر 5 روزقبل ازبرگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید از ملک فوق الذکر اقدام لازم معمول شود، حداقل 10% از بهای مورد مزایده نقداً از بـرنـده وصول خواهد شد کلیه بدهی معوقه و هزینه های مربوط به تنظیم سند و نقل و انتقال بعهده خریدار وتخلیه وفق
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 0000-00-00
استان خوزستان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است