مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803383 کد آگهی 140130460000171266
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مراغه
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده 1) مورد مزایده عبارتست : 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 4214 فرعی از 3 اصلی واقع دربخش 3 مراغه متعلق به آقای عیوض حمیدی به نشانی شهرستان مراغه ، شهرک امام حسن (ع) ، برخیابان اصلی که پلاک فوق دارای عرصه به مساحت 193/60 مترمربع وبصورت زمین دوکله می باشد.
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-07
استان آذربایجان شرقی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است