مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803377 کد آگهی 140112460000239968
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه 4 اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز
عنوان آگهی مزایده یک باب منزل سکونی
شرح آگهی مزایده یک باب منزل سکونی به پلاک ثبتی 1777 بخش 4 شیراز ملکی ذیل را از طریق مزایده به فروش رساند . مال مورد مزایده متعلق به مرحوم محمد امین مقتدری نسب به میزان 25/000/000/000ریال ارزیابی و کارشناسی گردیده است. لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام و فروش از طریق انتشار آگهی در سامانه آگهی الکترونیک انجام و مزایده برگزار می گردد. به همین جهت روز شنبه مورخه 1401/09/26از ساعت 8الی 9 برگزار و متقاضیان خرید می‌توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده با هماهنگی اجرای احکام از ملک مورد نظر بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ25/000/000/000ریال برآورد شده است و میزان و متقاضیان شرکت در مزایده می‌بایست 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی را در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز از طریق دریافت شناسه پرداختی توسط شعبه اجرای احکام واریز و قبض مربوطه را به همراه اصل کارت ملی و ثبت نام ثنا در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند. بـرنـده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد و می بایست مابقی بهای مال مورد مزایده را حداکثر ظرف 30 روز
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-26
استان فارس رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است