مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803372 کد آگهی 140126460000099136
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري دامداري و دامپروري
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمین
عنوان آگهی مزایده یکباب گاوداری
شرح آگهی مزایده یکباب گاوداری به مساحت 476.55 متر مربع پلاک 105 فرعی از 33 -اصلی واقع در بخش 3 خمین موسوم به جعفرآباد قطعه 68 تفکیکی ذیل ثبت شماره 23422 دفتر 21 صفحه 160 به نام آقای نصرت الله حبیبی فرزند نعمت الله با حدود و مشخصات مندرج در سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است. ملک مورد ارزیابی تحت پلاک ثبتی 105 فرعی از 33 -اصلی واقع در بخش 3 خمین موسوم به جعفرآباد یک واحد گاوداری سنتی بمساحت عرصه 476.55 مترمربع در روستای جعفر آباد خمین واقع گردیده است، اعیانیهای موجود در گاوداری شامل اصطبل سرپوشیده نگهداری دام بمساحت حدود 90 متر ساخته شده از آجر و ملات با سقف تیر آهن و طاق ضربی و بهاربند و انبارها
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-29
استان مرکزی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است