مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803369 کد آگهی 140150460000121690
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار اجرای احکام شعبه 4 دادگـاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه
عنوان آگهی مزایده یک قطعه زمین
شرح آگهی مزایده زمین کشاورزی واقع در روستای قیسوند از توابع بخش بیلوار شهرستان کرمانشاه. به استناد تصویربرگ خلاصه معاملات ثبت نشده به شماره 113122سری الف/86 تنظیمی در دفترخانه شماره12حوزه ثبتی کرمانشاه مرحوم ابراهیم قیسوندی فرزند حیدرمراد (پدربزرگ محکوم علیه) مقدار 3/6174 هکتار اراضی زراعی دیمی و 2/9404 هکتار اراضی مزروعی آبی دوتپان و مقدار 2/2290 هکتار اراضی زراعی آبی چشمه سفید و مقدار1/462 هکتاراراضی زراعی آبی در آبادی از ششدانگ پلاک 266 اصلی واقع درحومه بخش یک کرمانشاه قریه قیسوند مالکیت داشته است. لذا سهم الارث محکوم علیه (فردین قیسوندی) از اراضی موروثی مقدار 1500 متر مربع زمین مزروعی مشاعی آبی و مقدار 180 مترمربع زمین زراعی دیم مشاعی میباشد. که ارزش این مقدار اراضی در مجموع مبلغ 618/000/000 ریال معادل شصت و یک میلیون و هشتصدهزارتومان خواهد بود (شایان ذکراست علیرغم پیگیری اینجانب اراضی موردتناز
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-04
استان کرمانشاه رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است