مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803365 کد آگهی 140147460000214396
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رامسر
عنوان آگهی مزایده یک قطعه زمین
شرح آگهی مزایده 1-قطعه زمینی بمساحت 1563 متر مربع در قسمت شمالی جاده احداثی قرار داشته و فاقد اعیان بصورت محصور موجود میباشد .–کاربری موجود (تاعمق 15 متر تجاری و تا 15 متر بعدی مسکونی)قیمت ملک کلا بمبلغ 156.300.000.000 ریال ارزیابی شد 2-قطعه زمینی بمساحت 648 متر مربع در قسمت جنوب قطعه اول قرار داشته و فاقد اعیان بصورت محصور در قسمتی از ملک در طبیعت مطابق نقشه های موجود در پرونده موجود میباشد .با توجه به موقعیت مکانی –کاربری موجود (تاعمق 15 متر تجاری و تا 15 متر بعدی مسکونی) ملک کلا بمبلغ 81.000.000.000 ریال ارزیابی شد 3-قطعه زمینی بمساحت 130 متر مربع در قسمت شمالی جاده احداثی قرار داشته و فاقد اعیان بصورت محصور در قسمتی از ملک در طبیعت مطابق نقشه های موجود در پرونده –کاربری موجود–(تاعمق 15 متر تجاری و تا 15 متر بعدی مسکونی) کلا بمبلغ 19.500.000.000 ریال ارزیابی شد .4-قطعه زمینی بمساحت 164 متر م
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-09-22
استان مازندران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است