مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 803330 کد آگهی 140128460000113090
مجموعه آگهی سنگ ، موزائيک ، سراميک و کاشي
مزایده گذار شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان همدان
عنوان آگهی مزایده قیمت 120 متر مربع سنگ چایان مشکی
شرح آگهی مزایده قیمت 120 متر مربع سنگ چایان مشکی واقع در همدان-چشمه قصابان-جنب منبع آب سنگ بری معظمی(سنگ بری زاگرس)،اینجانب کارشناس منتخب در معییت متقاضی از محل وقوع ملک بازدید بعمل آوردم ووضعییت ملکی وارزش روز آن به شرح ذیل اعلام می گردد.وضعییت دپو سنگ:با توجه به بازدید از سنگ بری با توجه به عکس های پیوست دپو معرفی شده توسط متقاضی سنگ سیاه چایان وگرانیتی بود که در داخل سوله دپو شده بود که قابل جابجائی بود،ارزیابی بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی وحقوقی وبدون در نظر گرفتن هیچگونه معارض انجام گرفته است،در صورت ارائه مدارک که مورد تائید مقام محترم قضائی باشد میتوان نظر یه تکمیلی ارائه گردد. 2-ارزش روز سنگ: با توجه به موقعیت و محل استقرار ملک وشرایط خاص قرارگیری و بادر نظر گرفتن عوامل موثر ارزش معاملاتی هر متر مربع سنگ چایان دپو شده در سنگ بری با معیار عادله زمان بازدید از قرار متر مربع 6/200/000 ریال با توجه به مقدار اعلام شده در دستور قضائی 120 متر مربع سنگ سیاه چایان مبلغ کل برابر است با 744/000/000ریال معادل(هفتاد وچهار میلیون وچهارصد هزار تومان) تعیین و اعلام نظر میگردد.
تاریخ انتشار 1401-09-10 دریافت اسناد 1401-10-08
استان همدان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است