مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 802095 کد آگهی 5001000035000001
مجموعه آگهی واگذاري پروانه و نمايندگي-واگذاري ، اجاره و بهره برداري معادن
مزایده گذار صنعت معدن و تجارت استان قم
عنوان آگهی مزایده : 1.آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی
شرح آگهی مزایده : 1.آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم- پروانه بهره برداری نمک سنگی یزدان 2.آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم- پروانه بهره برداری نمک آبی حوض سلطان 6 3.آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم-پروانه بهره برداری مرمریت ویریج 4.آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم-پروانه بهره برداری مرمریت جکاب سنگ 5.آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم-پروانه بهره برداری امام زاده یحیی 6.آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم-پروانه بهره برداری احمدآباد فردو 7.آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم-پروانه بهره برداری مرمریت ابرجس 8.آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قم-پروانه بهره برداری مخلوط کوهی و نارچ دو
تاریخ انتشار 1401-09-09 دریافت اسناد 1401-09-14
استان قم رسانه منتشرکننده ستاد ایران
شماره تماس
آدرس
توضیحات www.setadiran.ir
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است