مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 766941 کد آگهی 140103460000186464
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان
عنوان آگهی مزایده یک قطعه زمین
شرح آگهی مزایده سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 496 مترمربع که در اضلاع غربی وشرقی دارای ساختمان اسکلت آجری (ضلع غربی به مساحت حدود 60 مترمربع و ضلع شرقی آن به مساحت حدود 90 مترمربع) می باشد دارای پلاک ثبتی شماره 77 فرعی از 5 اصلی بخش 3 ثبت گرگان به مالکیت مشاعی محکوم علیه واقع در گرگان قزاق محله نومل نرسیده به پایگاه بسیج خواهران حضرت فاطمه(س) می باشد ملک دارای پلاک ثبتی به شماره 77 فرعی از 5- اصلی واقع در بخش 3 ذیل ثبت 30596 دفتر جلد 210 صفحه 22 ملکی آقای قربانعلی صادقی مسبوق به سابقه است . در ضلع غربی ساختمان اسکلت آجری ، فاقد نماسازی ، تخت بام ، پنجره ها آهنی و به مساحت حدود 60 مترمربع دارای دو اتاق فاقد آشپزخانه و کف و بدنه سیمانی احداث شده است . در ضلع شرقی ساختمان اسکلت آجری قدیمی به مساحت حدود 90 مترمربع تخت بام ، پنجره ها و درب ورودی آلومینیم ، دارای سه اتاق و آشپزخانه و کلنگی می باشد . ملک از انشعاب گاز به شماره 02740888 و آب و برق تکفاز برخوردار است . بر اساس سوابق ثبتی سه دانگ باقی مانده ملک متعلق به خانم فاطمه بیدختی است . بر اساس ظاهر ملک در اختیار چند خانواده به عنوان مستاجر بوده و طبق وضع مجاورین و کروکی ثبتی از حد شمالی و جنوبی به ترتیب به طول 2/7 و 2/40 در تعریض است . سایر حقوق از جمله ارتفاق و سرقفلی و ... برای سایرین مشاهده نشد. که پس از کارشناسی شش دانگ عرصه واعیان ملک به مبلغ 17/000/000/000 ریال (هفده میلیارد ریال) ومیزان سهم محکوم علیه(سه دانگ مشاع آن) به مبلغ 8/500/000/000 ریال (هشت میلیاردوپانصدمیلیون ریال) مورد ارزیابی قرار گرفته است ضمنا ملک مزبور به نسبت سهم محکوم علیه (سه دانگ مشاع آن)به فروش می رسد.
تاریخ انتشار 1401-07-12 دریافت اسناد 1401-08-04
استان گلستان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است