مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 764313 کد آگهی 140125460000160640
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار اجرای احکام شعبه1 دادگـاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان گلبهار
عنوان آگهی مزایده ملک
شرح آگهی مزایده ملک تعرفه شده جهت مزایده به شرح کامل گزارش کارشناسی و قیمت ارزیابی شده به شرح ذیل میباشد: آدرس ومشخصات آن : خراسان رضوی حوزه قضایی گلبهار از پلاک ثبتی 116 فرعی از 23 اصلی بخش 7 به میزان 300 سهم مشاع از 130.000 سهم مشاع از عرصه ششدانگ که بصورت سهم میباشد واقع شده در اراضی سلوگرد که محل دقیق آن مشخص نمیباشد. قیمت پایه کارشناسی 4.500.000.000 ریال
تاریخ انتشار 1401-07-07 دریافت اسناد 1401-07-24
استان خراسان رضوی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است