مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 764308 کد آگهی 140136460000070350
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان الشتر
عنوان آگهی مزایده زمین
شرح آگهی مزایده - قطعه شماره 1: یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 3935 مترمربع. به ارزش مجموع 1/967/500/000 ریال - قطعه شماره 2 : یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 14182 مترمربع.مجموع 7/091/000/000 ریال ارزیابی می گردد. ‬‬‬‬‬‬ - قطعه شماره 3 : یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 21337 مترمربع. مجموع 11/735/350/000 ریال ارزیابی می گردد. ‬‬‬‬‬‬ - قطعه شماره 4 : یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 5453 مترمربع مجموع 2/726/500/000 ریال ارزیابی می گردد. ‬‬‬‬‬‬ - قطعه شماره 5 : یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 6794 مترمربع مجموع 3/397/000/000 ریال ارزیابی می گردد. ‬‬‬‬‬‬ - قطعه شماره 6 : یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 11759 مترمربع مجموع 6/467/450/000 ریال ارزیابی می گردد. ‬‬‬‬‬‬ - قطعه شماره 7 : یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2912 مترمربع مجموع 1/456/000/000 ریال ارزیابی می گردد. ‬‬‬ - قطعه شماره 8 : یک قطعه باغ به مساحت 960 مترمربع مجموع 480/000/000 ارزیابی می گردد. ‬‬‬‬‬‬
تاریخ انتشار 1401-07-07 دریافت اسناد 0000-00-00
استان لرستان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است