مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 722264 کد آگهی 140168460000189020
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار اجرای احکام شعبه 18 دادگـاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
عنوان آگهی مزایده یکدستگاه آپارتمان مسکونی
شرح آگهی مزایده یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در جنوب طبقه سوم بمساحت(103/09)متر مربع که (2/53) متر مربع آن بالکن است قطعه ۶ تفکیکی پلاک ۳۰۸ و پارکینگ شماره ۷ واقع در همکف بمساحت (13/36) متر مربع قطعه ۱۵ پلاک ۳۰۹ و انباری شماره ۸ در زیر زمین بمساحت (29/52) متر مربع قطعه ۲۴ پلاک ۳۱۰ فرعی از ۳۵۲۳ اصلی مفروز از ۱۷۷ اصلی بخش سه تهران بنام آقای محمود عبائیان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت ۶۵۹۳۶ و آسیه خانم پسیان سلطانی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ذیل ثبت ۶۶۰۵۶......: ثبت و صادر شده است .... و محمود عبائیان بموجب دادنامه شماره ۶۴۵ مورخه 1367/02/26شعبه ۴۱ حقوقی ۲ فوت و وراث حین‌الفوت آسیه خانم سلطانی عیال و علی و مجید و فاطمه (زیبا) فرزندان می باشند... آسیه خانم سلطانی بموجب دادنامه انحصار وراثت ۳۴۱۱۸۴۸ مورخه 1400/03/26 شعبه ۲۷۳ فوت و وراث حین‌الفوت علی و مجید و فاطمه زیبا میباشند که ماترک به نسبت پسر دو برابر دختر قابل تقسیم است... 7-2 گزارش بازدید:
تاریخ انتشار 1401-04-15 دریافت اسناد 1401-05-12
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است