مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 720894 کد آگهی 140191460000178046
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان لواسانات
عنوان آگهی مزایده یک قطعه زمین
شرح آگهی مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین به شماره 1504 فرعی از 23 اصلی قطعه یک تفکیکى مفروز و مجزی شده از 588 فرعی از اصلی مذکور بخش یازده حوزه ثبت ملک لواسانات استان تهران به مساحت 1072/30 متر مربع واقع در لواسان قریه ناران مستند به انتقال قطعی شماره 150383 تاریخ 1394/10/14 دفترخانه اسناد رسمی شماره 331 تهران، بنام محمد ابراهیم اصغر زاده فرزند محمد حسین در تاریخ 1400/02/30 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است. حدود مشخصات پلاک ثبتی مذکور عبارتست از: شمالاً : فنس بطول30/20 متر به قطعه دو تفکیکى جنوبا : فنس بطول 26/10 متر به قطعه دو تفکیکی سابق شرقاً: فنس بطول 35/70 متر به قطعه سه تفکیکی غرباً: در دو قسمت که قسمت اول آن جنوبی است، اول فنس بطول 5 متر به خیابان به عرض دوازده متر دوم فنس بطول 31/70 متر به خیابان به عرض دوازده متر. ب: استعلامات بعمل آمده در خصوص ملک مورد کارشناسی:
تاریخ انتشار 1401-04-12 دریافت اسناد 1401-04-22
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است