مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 701341 کد آگهی 140103906091000039
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
عنوان آگهی مزایده شش دامگ سه پلاک ثبتی
شرح آگهی مزایده ، موارد وثیقه که عبارت است از : 1 ) ششدانگ اعیان دارای پلاک ثبتی 1820 فرعی از 18 اصلی بخش 9 مشهد بمساحت 390/36 مترمربع 2 ) ششدانگ اعیان دارای پلاک ثبتی 1821 فرعی از 18 اصلی بخش 9 مشهد بمساحت 390/36 مترمربع 3 ) ششدانگ اعیان دارای پلاک ثبتی 1822 فرعی از 18 اصلی بخش 9 مشهد بمساحت 387/12 مترمربع
تاریخ انتشار 1401-02-31 دریافت اسناد 1401-03-17
استان خراسان رضوی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است