مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 701340 کد آگهی 140103907141000021
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار واحد اجرای اسناد رسمی بجنورد
عنوان آگهی مزایده ششدانگ یکباب منزل
شرح آگهی مزایده ششدانگ یکباب منزل به مساحت 311/76 مترمربع ( سیصد و یازده متر و هفتاد و شش دسیمترمربع ) دارای پلاک ثبتی 4256 ( چهار هزار و دویست و پنجاه و شش ) فرعی از 137 ( یکصد و سی و هفت ) از 173 ( یکصد و هفتاد و سه ) اصلی واقع در بخش دو بجنورد
تاریخ انتشار 1401-02-31 دریافت اسناد 1401-03-16
استان خراسان شمالی رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است