مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 701338 کد آگهی 140103901013000211
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران
عنوان آگهی مزایده ششدانگ سه زمین
شرح آگهی مزایده 1- ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت2162/23 مترمربع به پلاک ثبتی90/3880 مفروز از پلاک 779 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران 2- شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 735 متر مربع به پلاک ثبتی 90/779 مفروز و باقیمانده پلاک فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش 11 تهران 3- شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1290/45 متر مربع قطعه 3 تفکیکی به پلاک ثبتی 90/804 مفروز و باقی مانده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران
تاریخ انتشار 1401-02-31 دریافت اسناد 1401-03-10
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است