مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 701337 کد آگهی 140103901013000212
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران
عنوان آگهی مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی
شرح آگهی مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در شمال طبقه چهارم به مساحت 116/35 متر مربع قطعه 17 تفکیکی شماره 26009 فرعی 3467 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 2328 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11
تاریخ انتشار 1401-02-31 دریافت اسناد 1401-03-10
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است