مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 649645 کد آگهی 140003460000269757
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)-صادرات و واردات
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کلاله
عنوان آگهی مزایده -عرصه مسکونی واموال
شرح آگهی مزایده -عرصه مسکونی بمساحت 732 مترمربع واقع در روستای قراول حاجی که یک واحد مسکونی بمساحت 80 مترمربع با امتیازات آب و برق و گاز بنام مورث می باشد و در محدوده پلاک ثبتی 86/327 اصلی روستای قراول تپه بخش 9 حوزه ثبتی کلاله قرار دارد که عرصه مسکونی از قرار هر مترمربع 5/000/000 ریال جمعا 3/660/000/000 ریال و بنای مسکونی از قرار هر مترمربع 3/000/000 ریال جمعا 240/000/000 ریال و قیمت و ارزش امتیازات آب و برق و گاز جمعا بمبلغ 50/000/000 ریال ارزیابی گردید. - یکدستگاه تراکتور مدل 1383 بشماره پلاک 59 - 768 ک 23 به ارزش 880/000/000 ریال - یکدستگاه گاوآهن سوک به ارزش 60/000/000 ریال - یکدستگاه گاوآهن بشقابی به ارزش 50/000/000 ریال - یکدستگاه دیسک به ارزش 90/000/000 ریال - یکدستگاه تریلی دوچرخ به ارزش 140/000/000 ریال - تانکر 3000 لیتری به ارزش 50/000/000 ریال - یکدستگاه پل کش به ارزش 25/000/000 ریال - میله تسطیح خاک به ارزش 20/000/000 ریال - 3 عدد بشکه هر کدام بمبلغ 3/000/000 ریال جمعا بمبلغ 9/000/000 ریال - فرغون به ارزش 4/000/000 ریال - کمد چوبی قدیمی به ارزش 2/000/000 ریال - درایور چوبی قدیمی به ارزش 2/000/000 ریال - ظروف آشپزخانه به ارزش 7/000/000 ریال
تاریخ انتشار 1400-10-30 دریافت اسناد 1400-11-25
استان گلستان رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است