مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 411184 کد آگهی
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دلیجان
عنوان آگهی مزایده 1 – شش دانگ پلاک 765 فرعی از 4188 اصلی
شرح آگهی مزایده 1 – شش دانگ پلاک 765 فرعی از 4188 اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبتی دلیجان واقع در خیابان امام – کوچه اقبال که 4/8 دانگ از شش دانگ به نام رضا جلالی و 1/2 دانگ مشاع به نام حمید جلالی به مساحت 635 متر مربع و یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 162 متر مربع و چهار باب مغازه تجاری به مساحت 170 متر مربع و زیر زمیبن مسکونی به مساحت 40متر مربع می باشد که عیانی احداث شده به علت عدم نگهداری و مراقبت تخریب و سرقتسی شده . ساختمان مسکونی و مغازه تجاری دارای 2 امتیاز اب و 5 امتیاز برق و 3 امتیاز گاز می باشد که ارزش 6 دانگ عرصه و اعیانی و امتازات با ل حاظ جمیع جهات موثر در کارشناسی و صرف نظر از بدهی احتمالی به افراد حقیقی و حقوقی و ادارات دولتی مبلغ 13/470/000/000 ریال 2 – ششدانگ یک باب خانه پلاک 3178 فرعی از 4188 اصلی که 3/6 دانگ مشاع به نام سید رضا جلالی و 1/2 دانگ مشاع به نام سید وحید جلالی و 1/2 دانگ به نام سید حمید جلالی واقع در دلیجان انتهای کوچه اقبال به مساحت 444 متر مربع و 288 متر مربع اعیانی قدیمی ساز و امتیاز اب و برق و گاز که محصور بوده . ساختاما موجود فرسوده که اصطلاح کلنگی و فاقد ارزش گذاری می باشد که ارزش 6 دانگ عرصه و اعیانی و امتازات با ل حاظ جمیع جهات موثر در کارشناسی و صرف نظر از بدهی احتمالی به افراد حقیقی و حقوقی و ادارات دولتی مبلغ 7/450/000/000 ریال
تاریخ انتشار 1399-03-10 دریافت اسناد 1399-03-26
استان مرکزی رسانه منتشرکننده سایتهای اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است