مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 410964 کد آگهی
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه اجرای احکام کیفری بخش ایلخچی
عنوان آگهی مزایده یک باب خانه
شرح آگهی مزایده یک باب خانه تحت پلاک ثبتی 8784فرعی از 29اصلی بخش 14تبریز به آدرس :ایلخچی -خیابان امام کوچه شهید مدنی 2کوچه قره داغی ها پلاک 58به مساحت 232.75متر مربع با حدود اربعه زیر:شمالا بطول2.40متر درب دیواریست به شارع شرقا در چهار قسمت اول بطول 4.5متر دیواریست به شارع شرقا در چهار قسمت اول بطول 4.50متر دیواریست به شارع دوم بطول 4.80مترسوم بطول2.40متر دیواریست چهارم بطول 13.10متر دیواریست به پلاک 2288فرعی جنوبا بطول 11.70متر دیواریست به پلاک 29اصلی غربا در چهار قسمت که قسمت سوم آن جنوبی است اول بطول 5.60متر پی در پی است به شماره 8875فرعی دوم بطول 9.40متر و سوم بطول 20/.متر و چهارم بطول 9.40متر دیواریست مشترک به شماره 2030فرعی از 29اصلی ،
تاریخ انتشار 1399-03-08 دریافت اسناد 1399-04-02
استان آذربایجان شرقی رسانه منتشرکننده سایتهای اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است