مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 365951 کد آگهی
مجموعه آگهی زمين و ساختمان ( واگذاري ملک و زمين و ساختمان و......)
مزایده گذار شعبه 1 اجرای احکام مدنی شهرستان کنگاور
عنوان آگهی مزایده یک باب ساختمان مسکونی مخروبه
شرح آگهی مزایده یک باب ساختمان مسکونی مخروبه به همراه 9 دهنه مغازه و یک راهرو به آدرس خیابان شهدا روبروی امام زاده کوچه شهید بهاالدین عراقی (راسته گرگوند)میباشد به مساحت 693/48 مترمربع که برابر مدارک ثبتی یکباب خانه و راهرو با پلاک ثبتی 589 به ثبت رسیده و دکاکین از پلاک 588 الی 596 سند مالکیت آنها صادر و تسلیم گردیده است.اقای حبیب اله حبیبی برابر سند به شماره ثبت 3743 مورخه 1372/6/1 مقدار 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک های 589 و 590 را از احدی از وراث مرحوم عزیزاله بنام رحمت اله حبیبی خریداری نموده است.مساحت پلاک 589 شامل خانه و راهرو و پلاک 590 برابر 573 متر مربع و مساحت کل مغازه ها شامل 9 دهنه مغازه برابر 120/48 متر مربع.بجز پلاک 595 به مساحت 21/71 متر مربع که سه دانگ ان متعلق به اقای علی احسانی میباشد و سه دانگ دیگر این پلاک و سایر مغازه ها مالکیت انها متعلق به کل وراث میباشد.از تعداد 8 باب مغازه باقیمانده 3 باب مغازه سرقفلی انها واگذار شده و در ید وراث میباشد بنابراین اعلام میدارد کل ملک دارای مساحتی برابر 693/48 متر مربع میباشد
تاریخ انتشار 1398-10-17 دریافت اسناد 1398-11-14
استان کرمانشاه رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است