مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 340193 کد آگهی
مجموعه آگهی فروش ، اجاره و واگذاري زمينهاي زراعي ، باغ و گلخانه
مزایده گذار شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری بخش لاران
عنوان آگهی مزایده 1- زمین طول و عرض زراعی و باغ
شرح آگهی مزایده 1-طول و عرض 20*50 مساحت 1000 قیمت هر مترمربع به ریال 45/000 قیمت کل قطعه به ریال 45/000/000 باغ مو با بیش از 35 سال سن که ارزش اقتصادی ندارد 2-طول و عرض 16/5*50 مساحت 825 قیمت هر مترمربع به ریال 45/000 قیمت کل قطعه به ریال 37/125/000 باغ مو با بیش از 35 سال سن که درختان آن ارزش اقتصادی ندارد 3-طول و عرض 13*72 مساحت 936 قیمت هر مترمربع به ریال 45/000قیمت کل قطعه به ریال 42/120/000 باغ مو با بیش از 35 سال سن که ارزش اقتصادی ندارد 4-طول و عرض 10*78مساحت 780 قیمت هر مترمربع به ریال 43750قیمت کل قطعه به ریال34/125/000 باغ بادام با بیش از 35 سال سن که درختان آن ارزش اقتصادی ندارد. 5-طول و عرض 16*68 مساحت 1088 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000قیمت کل قطعه به ریال27/200/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 6-طول و عرض 29*115 مساحت 3335قیمت هر مترمربع به ریال 25/000قیمت کل قطعه به ریال 83/375/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 7-طول و عرض 8*54 مساحت 432 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 10/800/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 8-طول و عرض 11*60 مساحت 660 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 16/500/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 9-طول و عرض 34*50 مساحت 1700 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 42/500/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 10-طول و عرض 12*85 مساحت 1020 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 25/500/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 11-طول و عرض 20*90مساحت 1800 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 45/000/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 12-طول و عرض 9*105 مساحت945 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 23/625/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 13-طول و عرض 30*45 مساحت 1350قیمت هر مترمربع به ریال25/000 قیمت کل قطعه به ریال 33/750/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 14-طول و عرض 18*90مساحت1620 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 40/500/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 15-طول و عرض 25*48 مساحت 1200 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل یک قطعه به ریال 30/000/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 16-طول و عرض 8*50 مساحت 400 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 10/000/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 17-طول و عرض 20*90 مساحت 1800 قیمت هر مترمربع به ریال 75/000 قیمت کل قطعه به ریال 135/000/000باغ بادام با سن 25-15 سال که ارزش اقتصادی دارد و آب دارد. 18 و 19 -مساحت 1500قیمت هر مترمربع به ریال 45/000قیمت کل قطعه به ریال 67/500/000 زمین زراعی در حریم روستا که بین زارعین اختلاف ملکی وجود دارد 20-طول و عرض 20*30 مساحت 600 قیمت هر مترمربع به ریال 30/000 قیمت کل قطعه به ریال 18/000/000 زمین زراعی نزدیک به جاده آسفالت و کانال آب روستا 21-طول و عرض 10*58 مساحت 580 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 14/500/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 22-طول و عرض 10*110مساحت 1100 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 27/500/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 23-طول و عرض 24*60مساحت 1440 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 36/000/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 24-طول و عرض 10*84مساحت 840 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 21/000/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...) 25-طول و عرض 15*51 مساحت 765 قیمت هر مترمربع به ریال 25/000 قیمت کل قطعه به ریال 19/125/000 زمین زراعی(گندم،جو و ...)
تاریخ انتشار 1398-08-18 دریافت اسناد 1398-08-22
استان فارس رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است