مناقصات

مناقصه

ایران تندر

سایت مناقصات

مزایدات خودرو

مناقصات شهرداری

مزایدات املاک

آگهی مناقصات
سایت مزایده

کد ایران تندر 331337 کد آگهی
مجموعه آگهی لوله ، اتصالات و شيرآلات پليمري-ساير لوله ، اتصالات و شيرآلات
مزایده گذار شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران
عنوان آگهی مزایده 1 شرح کالا: شیر فلکه قرمز
شرح آگهی مزایده 1 شرح کالا: شیر فلکه قرمز رنگ 12 اینچ DN300 به مارک فاراب تعداد: 6 واحد: عدد، ردیف:2 شرح کالا: شیر فلکه قرمز رنگ وگ امید گلستان 8 اینچ تعداد:8 واحد: عدد، ردیف:3 شرح کالا: شیر فلکه 6 اینچ قرمز رنگ DN200فرابال تعداد: 8 واحد: عدد، ردیف: 4 شرح کالا: شیر فلکه 4 اینچ قرمز رنگ DN150 تعداد: 8 واحد: عدد، ردیف: 5 شرح کالا:شیرفلکه قرمز رنگ فارابDN160 تعداد: 6 واحد: عدد، ردیف: 6 شرح کالا: شیر فلکه قرمز رنگ DN125 تعداد: 6 واحد: عدد، ردیف: 7 شرح کالا: شیر فلکه فارابDN100تعداد: 20 واحد: عدد، ردیف: 8 شرح کالا: شیر فلکه فاراب DN80 تعداد: 20 واحد: عدد، ردیف:9 شرح کالا: شیرفلکه DN65 تعداد: 20 واحد: عدد، ردیف: 10 شرح کالا: صافی فلزی آبی رنگ فارابDN150 تعداد: 10 واحد: عدد، ردیف: 11 شرح کالا: صافی فلزی فاراب DN125 تعداد: 10 واحد: عدد، ردیف: 12 شرح کالا: صافی فلزی فاراب DN100 تعداد: 10 واحد: عدد، ردیف: 13 شرح کالا: شیرآب یک طرفه فلزی فرابال DN200 تعداد:3 واحد: عدد، ردیف: 14شرح کالا: شیر آب یک طرفه فرابال فلزی DN150 تعداد: 10واحد: عدد، ردیف: 15شرح کالا: شیر یکطرفه فلزی DN80 فرابال تعداد:10 واحد: عدد، ردیف: 16شرح کالا: سه راهی فلزی آبی مشکی رنگ تعداد: 4 واحد: عدد، ردیف: 17شرح کالا: صافی وگ امید گلستان فلزی سبز رنگ DN250 تعداد:3 واحد: عدد، ردیف: 18شرح کالا: صافی فلزی فاراب DN80 تعداد: 8 واحد: عدد، ردیف: 19شرح کالا: شیر فلکه DN80 فلزی فاراب تعداد: 6 واحد: عدد، ردیف: 20شرح کالا: اتصالات فلزی آب زانو جوشی 12 اینچ تعداد:10واحد: عدد، ردیف: 21شرح کالا: زانو جوشی 8 اینچ تعداد: 10واحد: عدد، ردیف: 22شرح کالا: زانو جوشی 6 اینچ فلزی تعداد: 5 واحد: عدد، ردیف: 23شرح کالا: زانو جوشی 4 اینچ تعداد: 10 واحد: عدد، ردیف: 24شرح کالا: زانو جوشی 2 اینچ تعداد: 10 واحد: عدد، جمع کل اتصالات و شیرآلات: تعداد : 221 واحد
تاریخ انتشار 1398-07-18 دریافت اسناد 1398-08-12
استان تهران رسانه منتشرکننده سایت های اینترنتی
شماره تماس
آدرس
توضیحات
تصویر آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد
اسناد آگهی فقط برای اعضا قابل مشاهده می باشد

سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه

تمامی فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است