سایت مناقصات ایران تندر - پایگاه مناقصات کشور,مناقصه,مناقصه ها،مناقصات،مزایده • اصلاح تصویب نامه پرداخت سهمیه و حق عضویت

اصلاح تصویب نامه پرداخت سهمیه و حق عضویت

اصلاح تصویب نامه پرداخت سهمیه و حق عضویت


تصويبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۰۳ هيأت وزیران درخصوص"اصلاح تصویب نامه پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال ۱۳۹۸"، طي نامه شماره ۷۰۵۶۶ در تاریخ ۹۸/۰۶/۰۹ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.