سایت مناقصات ایران تندر - پایگاه مناقصات کشور,مناقصه,مناقصه ها،مناقصات،مزایده • حجم مبادلات ایران و عراق با احتساب ترانزیت و گردشگری ۱۲ میلیارد دلار است

حجم مبادلات ایران و عراق با احتساب ترانزیت و گردشگری ۱۲ میلیارد دلار است

حجم مبادلات ایران و عراق با احتساب ترانزیت و گردشگری ۱۲ میلیارد دلار است


تنها مشترکین می توانند این بخش را مشاهده کنند !