آگهی درخواستی از نوع استعلام بها بوده و این نوع آگهی ها فاقد اسناد می باشند
ایران تندر, دریافت اسناد استعلام بها : 1-پارچه