مشخصات درخواست کننده
شماره آگهی:224137
عنوان آگهی:مناقصه تأمین خدمات پشتیبانی
هزینه بررسی:700,000 ریال
*ایمیل:
نام شرکت:
*تلفن همراه:
متن درون عکس مقابل را وارد کنید: